ประกาศสำนักนายกฯ ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายเกษม ศุภสิทธิ์ ต าแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๔ (ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. นายสามารถ อาจณรงค์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการทั้ง ๒ ราย
พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ