โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล รวม 53 ราย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๕๓ ราย

 

Previous articleกรมศิลป์แสดงนาฏดุริยางคศิลป์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เปิดให้ชมฟรี
Next articleเตือนฝนตกหนัก! กรมอุตุฯออกประกาศ ฉบับที่ 2 “พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน”