รัฐบาลเผยกำหนดการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง ชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วม  

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศด้วย ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 สิงหาคม 2562  

– ตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติกับธงอักษรพระนามาภิไธย สก. ประดับดอกไม้ และกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ

– ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีฟ้า ตามอาคารสถานที่ราชการ ส่วนภาคเอกชน และบ้านเรือนของประชาชนแล้วแต่ความเหมาะสม

– ขอเชิญหน่วยงานราชการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

เวลา 07.15 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 488 รูป ที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามแต่ละจังหวัดกำหนด หรือ ประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลได้ที่วัดใกล้บ้าน

เวลา 09.00 -17.00 น. สำนักพระราชวังจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 17.00 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมีริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะไปยังท้องสนามหลวง และจัดริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ในเวลา 09.00 น. วันที่ 13 สิงหาคม

เวลา 19.30 น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาค จัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562   

เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราชวิถี ภายในได้พบกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดทำสมุดเยี่ยมอักษรเบรลล์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของใช้ส่วนตัว และกิจกรรม การแข่งขันชักเย่อ และฟุตบอลระหว่างคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

ตลอดเดือนสิงหาคม 2562    

รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการบำเพ็ญ  สาธารณประโยชน์และบริการประชาชน อาทิ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา หรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์และการกุศลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศล ตลอดเดือนสิงหาคม 2562

ทั้งนี้ รัฐบาลเชิญทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ