ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายเกรียงไกร เฮงรัศมี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ