ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ขรก.พลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายเกรียงไกร เฮงรัศมี ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี

Previous article“แกมโบล” ปล่อยโฆษณา 3 ไลฟ์สไตล์ #ความสบายที่ขาดไม่ได้
Next articleหุ้นปิดตลาดบวก 27.37 จุด ดัชนี 1,631 จุด มูลค่าซื้อขาย 6.6 หมื่นล้าน