ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

แฟ้มภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้  โดยให้ทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง เท่านั้น ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

Previous articleกรมอุตุฯแจงข่าว ‘คลื่นความหนาว-พายุฤดูร้อน’ ถล่มไทย !!
Next articleการ์ตูนขุนพล : รักคุณเท่าฟ้า-หนี้อ่วม !!