“ศักดิ์สยาม”สั่งทางหลวง-ทางหลวงชนบท ติดตามเส้นทางสัญจร12จว.ได้รับผลกระทบพายุโพดุล

“ศักดิ์สยาม”สั่งทางหลวง-ทางหลวงชนบท ติดตามเส้นทางสัญจร 12 จังหวัดได้รับผลกระทบพายุโซนร้อนโพดุล

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากรับทราบรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล ส่งผลให้มีเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ล่าสุด เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา พบว่ามี 12 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 36 สายทาง รวม 43 แห่งสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง จำนวน 24 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 15 สายทาง จำนวน 19 แห่ง แยกเป็น น้ำท่วมสูง 13 แห่ง ถนนขาด 6 แห่ง

ในส่วนกรมทางหลวง ได้รับผลกระทบล่าสุดเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วม บนทางหลวง ในพื้นที่ 12 จังหวัด จำนวน 38 สายทาง รวม 44 แห่ง ผ่านได้ 33 แห่ง ผ่านไม่ได้ 11 แห่ง โดยในวันนี้(1 ก.ย) ศูนย์สะพานขอนแก่น( นำ้พอง ) จะเข้าไปทอดสะพานแบรี่ บน ทล. 2034 กม. 59+148 ( สะพานห้วยถ่ม ) ปัจจุบันต้องปิดเนื่องจากเกิดการทรุดตัวของตอม่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้

ในส่วนของเส้นทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบท เบื้องต้นหน่วยงานในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง และเตือนประชาชนให้ สัญจรด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ หน่วยงาน ของกระทรวงคมนาคม ประสานงาน กับ หน่วยงาน อื่น ๆ ใน การ เข้า แก้ไขปัญหา โดย เฉพาะ หน่วย กำลัง ทหาร ใน พื้นที่ ที่ประสบภัยในบริเวณเส้นทางที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะคลี่คลาย

ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบท เผยสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัดมีพิษณุโลก,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์,นครพนม,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 15 สายทาง

– สาย พล.4026 แยก ทล.1115-บ้านไทร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย ขก.1051 ถนนผังเมืองรวมบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
– สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย รอ.2016 แยก ทล.23-บ้านตลาดค้อ อ.เมือง,จันหาร จ.ร้อยเอ็ด
– สาย รอ.3073 ถนนสาย ง.ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย รอ.4035 แยก ทล.2044-บ.โคกสี อ.โพนทอง,เมียวดี จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย รอ.2027 แยก ทล.23-บ.โนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
– สาย มค.4007 แยก ทล.3063-บ.นาดูน อ.บรบือ,วาปีปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย มค.2020 แยก ทล.23-บ.โนนทัน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย มค.2005 แยก ทล.23-บ.ลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
– สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี
– สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
– สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
– สาย อจ.3001 แยก ทล.202-บ.ไร่สีสุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์)
– สาย อจ.3022 แยก ทล.212-บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
– สาย อจ.4023 แยก ทล.2135-บ.บ้านหนองข้างน้อย อ.พนา,ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย อจ.3017 แยก ทล.212-บ.น้ำคำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย มห.4007 แยก ทล.2034-บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
– สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ.ห้วย อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
– สาย มห.4021 แยก ทล.2370-บ.ห้วยค้อ อ.หนองสูง,หนองพอก จ.มุกดาหาร
– สาย มห.3022 แยก ทล.212-บ.โคกหิน อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
– สาย มห.3002 แยก ทล.212-บ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย มห.4013 แยก ทล.2116-บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
– สาย กส.4017 แยก ทล. 2039 – บ.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
– สาย กส.2065 แยก ทล.12-บ.ดงสยาม อ.เมือง,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
– สาย กส.4022 แยก ทล.2291-บ.ชาด อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
– สา กส.4001 แยก ทล.2291-บ.โคกกลาง อ.นาคู,เต๋างอย จ.กาฬสินธุ์
– สาย กส.4028 แยก ทล.2336-บ.หนองแคน อ.นามน,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
– สาย นพ.4036 แยก ทล.2028 – บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์,ศรีสงคราม จ.นครพนม
– สาย นพ.4052 แยก ทล.2033 – บ.หนองสะโน อ.นาแก จ.นครพนม
– สาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007-บ.ทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง
– สาย รน.1018 แยก ทล.4-น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง
– สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
– สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ