ชง ครม.ของบกลางเพิ่มเบี้ยคนพิการ

(Photo by Amal KS/Hindustan Times via Getty Images)

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ 1. เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาการเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800บาท/เดือน เป็น1,000บาท/เดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและฐานะของผู้พิการซึ่งส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อยมากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4 พันบาท ตามรายงานการศึกษาการพัฒนาแนวทางการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ทั้งนี้มีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2.06ล้านคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้ 2.06พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 4.8 พันล้านบาท/ปี ซึ่งครม.จะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้งบกลางของปีงบประมาณ2563 หรือ งบประมาณปี2564

2. มากไปกว่านั้นที่ประชุม ยังมีมติให้ 1) เร่งรัดการดำเนินการศึกษาสวัสดิการแก่ผู้พิการในภาพรวมทั้งระบบและพัฒนาฐานข้อมูลผู้พิการที่ครอบคลุมทั้งความรุนแรงของความพิการและสถานะทางเศรษฐกิจ 2)รวบรวมแผนงานงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการเพื่อประเมินความใส่ใจของส่วนราชการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 4)ให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และนำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไป มีเป้าหมายเร่งด่วนคือการส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำ เพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคง

3. เสนอชื่อผู้แทนไทยในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ คนปัจจุบัน ส.ว.มณเฑียร บุญตัน จะหมดวาระในวันที่31 ธันวาคม 2563

“ผู้ได้รับการเสนอชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพ สตรีพิการ”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ