เครือข่ายต้านสารพิษ ยื่นนายกฯ จี้ยกเลิกการใช้ “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

ตัวแทนเครือข่ายต้านสารพิษ 53 องค์กรยื่นหนังสือถึงนายกฯ ขอยกเลิกใช้ “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส”

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) ตัวแทนเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้กรมวิชาการยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ซึ่งขณะนี้มีหลายจังหวัดเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงจุดยืนแบนสารพิษเหล่านี้แล้ว

น.ส.บุญยืนกล่าวว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมาที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมีมติให้ยกเลิกการใช้ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส รวมถึงจำกัดการใช้สารไกลโฟเซต แต่การที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 13 กันยายนที่ผ่านมาว่าจะไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าว โดยอ้างว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขาดความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพอนามัย โดยจะส่งเรื่องให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาต่อ ซึ่งก็คาดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเองก็คงไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพเช่นกัน อาจเป็นการกระทำที่ละเลยการคุ้มครองผู้บริโภค

“มติที่ประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายนนั้น มีกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีส่วนร่วมในการพิจารณากับคณะกรรมการชุดนี้มาโดยตลอด จึงไม่มีเหตุอันสมควรให้ต้องนำไปพิจารณาต่อให้การเพิกถอนสารเคมีอันตรายดังกล่าวล่าช้าออกไป ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคในวงกว้าง” น.ส.บุญยืนกล่าว

ด้านน.ส.มลฤดี โพธิ์อินทร์ นักวิชาการด้านอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ (คอบช.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศในทวีปเอเชีย ที่ประกาศห้ามใช้พาราควอต เช่น จีน เกาหลีใต้ เวียดนาม ลาว กัมพูชา แม้แต่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตยังประกาศห้ามใช้ทำให้พาราควอตเข้าเงื่อนไขการพิจารณาเพิกถอนทะเบียนของกรมวิชาการเกษตรที่ว่าหากประเทศผู้ผลิตต้นทางและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนของไทยมีการยกเลิกหรือประกาศห้ามใช้ คณะกรรมการก็ควรพิจารณายกเลิกการใช้เช่นเดียวกัน คือ One Ban All Ban Policy

นายพชร แกล้วกล้า ผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) กล่าวว่า สารพาราควอตนั้นเป็นสารเคมีกำจัดวัชพืชที่มีพิษเฉียบพลันสูง ไม่มียาถอนพิษ เป็นสาเหตุของโรคพาร์กินสัน ระบบประสาท โดยสามารถซึมเข้าสู่ผิวหนังของเกษตรกรได้ ซึ่ง 48 ประเทศทั่วโลกได้แบนไม่ให้มีการใช้พาราควอตในทางการเกษตรแล้ว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์