กทม.ทุ่มงบ 25 ล้านบาท ปรับปรุง “กองท่องเที่ยว” พัฒนา “คลองบางลำภู-บางขุนศรี” นำร่องเที่ยวทางน้ำ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ “9 สายนที แห่งมหานคร” ภายหลังได้ร่วมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่นานมานี้ ว่าเบื้องต้นได้ข้อสรุปสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ นำร่องทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีแล้ว โดยฝั่งพระนครจะเริ่มบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องริเริ่มเส้นทางท่องเที่ยวในคลองบางลำภูเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันในส่วนของฝั่งธนบุรีจะเริ่มดำเนินการในคลองบางขุนศรีไปพร้อมกัน ก่อนอื่นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการโยธา สำนักระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรมฯ และสำนักงานเขตให้ลงสำรวจพื้นที่แล้ว ก่อนจะดำเนินการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามลำคลอง อาทิ ติดตั้งไฟส่องสว่างและกล้องวงจรปิดตามเส้นทางท่องเที่ยว ติดป้ายสัญลักษณ์ช่วยบอกทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมหารือกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม

นายเฉลิมพล กล่าวอีกว่า สำนักวัฒนธรรมฯ ได้รับงบประมาณปี 2661 สำหรับการปรับปรุงกองการท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้า ถนนพระอาทิตย์ จำนวน 25 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณต่อเนื่องผูกพัน 2 ปีเพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคาร ประกอบด้วย การเพิ่มจุดบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ห้องประชุม ห้องสมุดและเพิ่มห้องน้ำรองรับผู้มาใช้บริการจากเดิมที่มีอยู่เพียง 1 ห้องเท่านั้น ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรต่อนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าและศูนย์กลางด้านการคมนาคมทั้งทางรถและเรือ

 

ที่มา : มติชนออนไลน์