“ทีพีไอ” ออกคำสั่งห้ามพนักงานเดินทางไปตปท. เลี่ยงติดโควิด-19 หากฝ่าฝืนให้ “ลาออก”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่กำลังขยายวงกว้างออกไป ส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนออกมาตรการและข้อปฏิบัติสำหรับหน่วยงานตลอดจนบุคลากรในองค์กร เพื่อช่วยกันดูแลและป้องกันผลกระทบจาการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายงานว่า บมจ.ทีพีไอ โพลีน โดยนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ได้ออกหนังสือเป็นคำสั่งแจ้งผู้บริหารและพนักงานถึงข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย การติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ในบมจ.ทีพีไอ โพลีน และบริษัมในเครือ

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติตัวโดยทั่วไปกรณีไม่สบาย มีไข้ ซึ่งต้องไปพบแพทย์ และต้องแจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบ รวมถึงการทำความสะอาดโต๊ะ ที่ทำงาน เก้าอี้ อุปกรณ์ต่างที่ใช้เป็นประจำแล้ว การใช้หน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่เสี่ยงและแออัดแล้ว ฯลฯ

หนึ่งในคำสั่งนั้นคือ การงดเว้นเดินทางไปต่างประเทศ ทุกประเทศ  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้ แต่หากพนักงานที่ยืนยันจะเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่หลบเลี่ยง ปกปิด แจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่าฝืนเดินทางไปต่างประเทศ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยของบริษัทฯ บริษัทฯจะออกหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

ขณะที่ในส่วนของบริษัทฯจะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริษัท และสถานที่ทำงานทุกสัปดาห์ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อป้องกันสุขอนามัยของพนักงานทุกคน

Advertisment

ทั้งนี้ข้อปฏิบัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบมจ.ทีพีไอ โพลีน และบริษัทในเครือทุกบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

 

 

Advertisment