โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ย 3 เดือน รับเปิดเทอม เริ่ม 1 เม.ย.นี้

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน ประกอบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ในขณะนี้ มีผลทำให้ผู้ปกครองได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเปิดเทอม กรุงเทพมหานคร

โดยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือโรงรับจำนำ กทม. จึงจัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเทอม โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาท ต่อเดือน

โดยจะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 รวมระยะเวลา 3 เดือน วงเงินจำนำต่อ 1 รายบุคคล รวมไม่เกิน 100,000 บาท โดยต้องมีเอกสารประกอบการจำนำเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครอง เป็นต้น

ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 ได้ที่สถานธนานุบาลสาขา ทั้ง 21 แห่ง ที่พร้อมให้บริการประชาชนและผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการศึกษาในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้ ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยะสั้น สามารถนำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้ทั้ง 21 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

Advertisement