เปิด 6 ขั้นตอนรักษาโรคโควิดฟรี ทั่วประเทศ สปสช.ทุ่มงบ 4 พันล้าน

สปสช.ประกาศใช้งบกว่า 4 พันล้านบาท รักษาผู้ป่วยบัตรทองฟรี ครอบคลุม ยา ค่าขนส่ง ค่าตรวจแลป ผู้ป่วยนอก-ใน ชุด PEE ห้องความดันลบ สถานที่ดูแล พร้อมลุยคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ทุกสิทธิ 

ทันตแพทย์ อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงสิทธิการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ว่า บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบให้บรรจุโรคนี้เข้าไปอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทองเข้าถึงการรักษา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

สำหรับงบประมาณที่นำมาใช้ ส่วนแรกมาจาก สปสช. จำนวน 1,020 ล้านบาท ส่วนที่สองมาจากรัฐบาล ที่อนุมัติงบกลาง จำนวน 3,260 ล้านบาท ทำให้ สปสช.มีงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 4,280 ล้านบาท

ด้าน แพทย์หญิง กฤติยา ศรีประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สปสช. กล่าวว่า การรักษาโรคโควิด-19 เป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ สปสช.จัดสรรเพิ่มเติมจากชุดสิทธิประโยชน์เดิม โดยบอร์ด สปสช.อนุมัติการจ่ายเงินสำหรับยารักษาโควิด-19 ครั้งละ 7,200 บาท แต่หากในอนาคตมียาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาแพงขึ้นก็สามารถขออนุมัติค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ได้อีก

นอกจากนี้ สปสช.ยังอนุมัติการจ่ายค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นการจ่ายตามจริง ไม่เกินครั้งละ 3,700 บาท ครอบคลุมค่ายานพาหนะ ค่าทำความสะอาดยานพาหนะ ค่าแรงผู้นำส่ง รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์และชุดป้องกันความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (PPE)

สำหรับการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด-19 ในห้องแลป ถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน ดังนั้น สปสช.จะสนับสนุนค่าตรวจให้แก่ประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ

“ผู้ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด และสงสัยว่าตัวเองจะติดโรคโควิด-19 สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง หากเข้าเกณฑ์ ทาง สปสช.จะจ่ายให้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นไข้หรือไม่มีประวัติความเสี่ยงใด ๆ แนะนำว่าไม่ควรไป เพราะการไปโรงพยาบาลจะทำให้ตัวเองมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น” แพทย์หญิง กฤติยา กล่าว

สถานบริการสามารถเบิกจ่ายได้ นับตั้งแต่การรับบริการ วันที่ 2 มีนาคม เป็นต้นไป

โดย สปสช.ได้แจกแจงการรักษาผู้ป่วยบัตรทองฟรีทั่วประเทศ ครอบคลุม ค่ายา ค่าขนส่ง ค่าตรวจแลป ผู้ป่วยนอก-ใน ชุด PEE ห้องความดันลบ สถานที่ดูแล ดังนี้

1.การตรวจแลปยืนยันการติดเชื้อ

1.1 ค่าตรวจและค่าอุปกรณ์ PPE ไม่เกิน 3,000 บาท/ครั้ง

1.2 ค่าอุปกรณ์ PPE เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ไม่เกิน 540 บาท/ครั้ง

2.ค่าห้องควบคุมและค่าอาหาร

2.1 ที่โรงพยาบาล ไม่เกิน 2,500 บาท/วัน

2.2 ที่โรงพยาบาลสนาม ไม่เกิน 1,500 บาท/วัน

3.ค่าอุปกรณ์ PPE ดูแลผู้ป่วยไม่เกิน 740 บาท/ชุด

3.1 ผู้ป่วยอาการเล็กน้อยถึงอาการปานกลาง 15/วัน

3.2 ผู้ป่วยอาการรุนแรง 30 ชุดต่อวัน

4.ค่ายารักษาโควิด-19 ไม่เกิน 7,200 บาท/ราย

5.ค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วย

5.1 จ่ายตามแนวทางปฏิบัติขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

5.2 ค่าอุปกรณ์ PPE และทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ไม่เกิน 3,700 บาท/ครั้ง

6.ค่าคัดกรองและตรวจแลปยืนยันการติดเชื้อคนไทยทุกสิทธิ

ข้อมูล มติชน 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ