คู่มือเดินทางกลับตจว.-ขึ้นเครื่องบิน หลังเปิดเมือง

ภาพจากเฟซบุ๊ก AirAsiaThailand

นับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่วัน สายการบิน “ไทยไลอ้อนแอร์” และ “ไทยแอร์เอเชีย” จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ขณะที่บริษัทการเดินรถขนส่งในประเทศ กลุ่มนครชัยแอร์ และ ผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเตรียม “เปิดเมือง” อีกครั้ง อย่างเร็วในวันที่  1 พฤษภาคม และ 15 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ

คาดว่าในช่วงดังกล่าว ประชาชนที่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และ หลีกเลี่ยงการเดินทาง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา จะเริ่มออกเดินทางไปต่างจังหวัดอย่างคึกคัก

กรุงเทพมหานครจึงได้ออกข้อปฏิบัติ สำหรับผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กลับภูมิลำเนา ในต่างจังหวัด ไว้ 7 ข้อ ดังนี้

 1. แยกตัว สังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน
 2. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นในที่พํานัก หรือที่พักจนครบ 14 วัน นับจากวันที่ถึงภูมิลําเนา
 3. ไม่รับประทานอาหาร และใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
 4. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม
 5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง
 6. หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง
 7. หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ส่วนผู้ที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน ทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้กำหนดมาตรการป้องกันเเละลดโอกาสการเเพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ดังนี้

Advertisement
 1. เว้นระยะห่างผู้โดยสารบนเครื่อง เเบบที่นั่งเว้นที่นั่ง โดยจะมีการควบคุมปริมาณที่นั่งให้เหมาะสมกับทุกเที่ยวบิน รวมถึงกำหนดจุดยืนเว้นระยะห่างบนรถบัสรับส่ง และ เคาน์เตอร์บริการ
 2. ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อใช้บริการ
 3. งดจำหน่าย และ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารเเละเครื่องดื่มบนเครื่อง
 4. คัดกรองผู้โดยสารร่วมกับท่าอากาศยาน ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิที่ประตูขึ้นเครื่องหากพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.3 องศาเซลเซียส มีอาการไอ จาม หรือ เข้าข่ายผู้ต้องเฝ้าระวัง อาจจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทาง
 5. อนุญาตให้นำเฉพาะกระเป๋าถือหรือกระเป๋าคอมพิวเตอร์ น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขึ้นเครื่องได้ 1 ใบเท่านั้น โดยมีขนาดไม่เกิน สูง 40 ซม. X กว้าง 30 ซม. X ลึก 10 ซม. ส่วนสัมภาระอื่นที่มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม สามารถโหลดลงใต้ท้องเครื่องได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 6. แนะนำให้ผู้โดยสารเช็คอินผ่านเว็บ โมบาย หรือ คิออสเช็คอิน เพื่อลดโอกาสสัมผัสกับผู้อื่น

นอกจากนี้ ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน รวมถึงพนักงาน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง ทั้งก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงจะสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตา และ ถุงมือ ตลอดการให้บริการ

แอร์เอเชีย ยังมีมาตรการทำความสะอาดเเละฆ่าเชื้อทั้งภายในเครื่องบิน รถบัสขนส่ง เคาน์เตอร์บริการ เเละ ตู้คีออสเช็คอิน เป็นประจำทุกวัน การพ่นและอบสเปรย์ฆ่าเชื้อ รวมทั้งมั่นใจด้วยระบบกรองอากาศที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้มากกว่า 99.99% ด้วย HEPA FILTER ในเครื่องบินทุกลำ เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนเดินทางได้อย่างมั่นใจสูงสุดกับแอร์เอเชีย