5 โครงการช่วยเหลือดีๆ น่าบริจาคในสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง มีผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก และด้วยน้ำใจโอบอ้อมอารีของคนไทย จึงมีการตั้งโครงการระดมทุนและรับบริจาคขึ้นจำนวนมากเช่นกัน ซึ่งบางโครงการที่มีกระบอกเสียงดี ๆ ก็ทำยอดบริจาคได้ทะลุเป้าไปแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังต้องการการสนับสนุนอีกมาก

ถ้าหากคุณผู้อ่านสนใจอยากจะบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือ “ดีไลฟ์-ประชาชาติธุรกิจ” ได้คัดเลือก 5 โครงการที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งยังขาดแคลนทุนและปัจจัยในการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมานำเสนอเป็นตัวเลือกดังต่อไปนี้

“ช่วยคนไร้บ้าน สู้วิกฤต COVID-19” โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นทุกวัน มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมจึงเชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออาหารและของใช้จำเป็นสำหรับช่วยเหลือคนไร้บ้าน โดยลำดับความต้องการ คือ

1.ข้าวสาร อาหารแห้ง 2.แอลกอฮอล์เจล สบู่ ยาสระผม ยากันยุง 3.เครื่องยิงวัดอุณหภูมิ 4.ปรอทวัดไข้ 5.ข้าวของที่จำเป็นอื่น ๆ สามารถบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 หรือส่งของไปที่โครงการพลเมืองอาสา มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซอยโรหิตสุข ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือสอบถามที่โทร. 09-5997-7724

“ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย” โดย COVID Thailand AID

COVID Thailand AID คือกลุ่มอาสาสมัครกว่า 300 คนที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทยที่กำลังเผชิญหน้ากับสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนกลุ่มเปราะบางในที่นี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีรายได้น้อย และคนไร้บ้าน ฯลฯ ซึ่งโครงการ “ช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยงทั่วไทย” นี้ตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ที่ 3,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเสี่ยง 30,000 คน นอกจากนั้น โครงการนี้ยังเปิดให้ผู้ปรารถนาดีเสนอชื่อผู้อาวุโสหรือผู้พิการที่มีความเสี่ยงสูง หรือคนที่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ทาง covidthailandaid.com/nominate ซึ่งทางทีมงานจะจับคู่อาสาสมัครในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไป

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ covidthailandaid.com

“กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่โควิด-19” โดยมูลนิธิแพทย์ชนบท

โรงพยาบาลชุมชนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคโควิด เพราะโรงพยาบาลชุมชนกระจายทั่วทุกอำเภอทั่วประเทศ โรงพยาบาลเหล่านี้จึงเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสู้โควิด โดยช่วยให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และลดความเสี่ยงในการนำโรคแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น มูลนิธิแพทย์ชนบทจึงอาสาเป็นองค์กรกลางในการระดมความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนกว่า 778 แห่งทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจ สามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่บัญชีมูลนิธิแพทย์ชนบท ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340-201715-6 และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ruraldoctor.or.th/projects/fund-covid19

“อาสามาเยี่ยม” โดยมูลนิธิกระจกเงา

ที่ผ่านมามูลนิธิกระจกเงาทำหน้าที่สะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคม และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามูลนิธิเปิดโกดังข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งของในโกดังหมดลงภายในเวลา 1 สัปดาห์ แต่ยังมีผู้ติดต่อขอรับความช่วยเหลืออีกนับพันครอบครัว ทางมูลนิธิจึงเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือให้ได้อีกอย่างน้อย 1,000 ครอบครัว

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคสิ่งของสำหรับยังชีพ สามารถส่งไปได้ทางที่อยู่มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือสมทบทุนเข้าบัญชีกองทุนอาสามาเยี่ยม ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 202-258297-5 สอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กมูลนิธิกระจกเงา

“ส่งเกราะให้หมอกัน” โดยอลิอันซ์ อยุธยา

แม้ว่าสถานการณ์ในไทยจะดูทุเลาลง แต่หมอพยาบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขยังคงต้องทำงานอย่างหนักต่อไป ดังนั้น เครื่องมือในการป้องกันตัว ทั้งชุด PPE และหน้ากาก N95 จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่หลายโรงพยาบาลยังขาดแคลนทั้งชุดและหน้ากาก ทางบริษัท อลิอันซ์ อยุธยาจึงชวนร่วมสมทบทุนซื้อชุด PPE และหน้ากาก N95 เพื่อเป็นเกราะปกป้องหมอและบุคลากรทางการแพทย์ในการสู้กับโรคโควิด-19

ผู้ที่สนใจสามารถสมทบทุนให้โครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน” ได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 001-0-18357-4 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ protectdoctor.in.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ