โฆษก ศบค.ยันยังไม่เปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวจีน-เกาหลีเข้าไทย

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ภายในห้องโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโลกในวันนี้ 2 ประเทศที่ถูกถอดออกจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในอันดับ 13 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย สะสม 82,941 รา ไม่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ สะสม 4,633 ราย เกาหลีใต้ อยู่ดับดับ 44 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย สะสม 11,037 ราย มีผู้เสียชีวิตใหม่ 2 ราย สะสม 262 ราย

“เกาหลีใต้และจีนปรากฏเป็นข่าวการติดเชื้อตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้นเมื่อสถิติการติดโรคลดลง และสามารถควบคุมโรคได้ดี รวมถึงประเทศอื่นที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก แต่ไม่มีชื่ออยู่ในประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อ จึงเป็นเรื่องยุติธรรมที่ต้องปลดจีนและเกาหลีใต้ออกจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย”

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนจะมีความเสี่ยงหรือไม่ ไม่เกี่ยวกัน เป็นคนละเรื่องกับการติดตามคนที่เข้าประเทศ เพราะยังมีมาตรการคัดกรองและติดตามอยู่ เช่น ต้องมีใบรับรองแพทย์ การกักตัว ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าระบบการคัดกรองที่ได้มาตรฐาน และยังไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามายังในประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 อีก 7 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอิตาลี (Italian Republic) สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน (Islamic Republic of Iran)มาเลเซีย (Malaysia) ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)