คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวหลักสูตรดูแลผู้สูงวัย

ช่วยคนตกงานช่วงโควิด! คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวหลักสูตรดูแลผู้สูงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัว 2 หลักสูตร รองรับคนตกงานช่วงวิกฤตโควิด-19 และตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย พร้อมมีทุนการศึกษาให้ และงานรองรับหลังเรียนจบ

หลักสูตรที่เปิดประกอบด้วย:
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ)

รองรับความต้องการด้านบุคลากรทางด้านสุขภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มุ่งมั่นและสร้างความเป็นเลิศในวิชาชีพ ได้ก่อตั้ง ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง รวมถึงตอบสนองความต้องการการดูแลในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ โดยเป็นการจัดประสบการณ์ การบูรณาการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จากประสบการณ์การปฏิบัติในสภาพจริง เน้นการบูรณาศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างสมรรถนะ ทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจผู้สูงอายุในทุกมิติ มีทักษะการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานทั้งที่บ้านและในชุมชน ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถ สื่อสารกับทีมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนเองและบุคคลอื่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว

นอกจากนี้เมื่อมีความพร้อมในการศึกษาต่อ ยังสามารถนำหน่วยกิตที่ได้ศึกษาจากการศึกษาในหลักสูตรนี้ มาเทียบโอนเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลได้

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถทำงานได้ในโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน ตลอดจนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศได้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nurse.pccms.ac.th/

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ