กทม.คลายล็อก 11 กิจกรรม คอนเสิร์ตขายตั๋วนั่ง-ปิดต่อ 5 สถานบริการเสี่ยง

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครครั้งที่ 14/2563 มีการพิจารณามาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 โดยผลการประชุมขอเริ่มที่สถานที่ที่ยังไม่มีมาตรการผ่อนปรน ประกอบด้วย 5 สถานที่ ได้แก่

1.สถานที่บริการประเภท ผับ บาร์ 2. สนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ 3.ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต 4. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด และ 5. สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในทำนองเดียวกัน ซึ่งสถานที่เหล่านี้จะมีการออกรายละเอียดในประกาศฉบับที่ 11 ของกทม.ต่อไป โดยคาดว่าประกาศดังกล่าวจะออกเผยแพร่ได้ภายในวันที่14 มิ.ย.นี้

ส่วนสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน มี 11 สถานที่ โดยจะมีผลในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ ได้แก่ 1.อาคารสถานที่ของโรงเรียน โรงเรียนนอกระบบประเภทกวดวิชาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนในระบบ โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่มีการสอนหลักสูตรนานาชาติ โรงเรียนที่มีจำนวนนักรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ส่วนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจะให้เปิดดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ค.นี้

2. โรงแรม โรงมหรสพ ห้องประชุม หอประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนตร์ หรืออื่นๆ โดยอนุญาตให้จัดประชุม อบรมสัมมนา จัดแสดงสินค้า จัดเลี้ยง งานพิธี การแสดงนาฎศิลป์ ดนตรี และคอนเสิร์ตได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันความแออัด ซึ่งกทม.จะมีการประกาศรายละเอียดตามมาในวันนี้ เบื้องต้น การจัดแสดงคอนเสิร์ตจะขอความร่วมมือให้ออกเฉพาะบัตรนั่งเท่านั้น

3.ร้านอาหาร และเครื่องดื่มทั่วไป อนุญาตให้มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ยกเว้น สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการประเภทผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยคำจำกัดความของ “สถานบริการ” ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานบริการ (ฉบับที่ 4) 2546 ซึ่งหากพบการเปิดให้บริการสถานบริการจะถูกสั่งปิดทันที

Advertisment

4. สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่พำนักอาศัย สถานที่สงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ สามารถเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการจำกัดพื้นที่ี 2ตารางเมตร/คน หรือ ให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน 5 คน ต่อผู้ดูแล 1 คน

5. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

6. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ภาพรวม 150 คน ให้มีผู้ชมได้แต่ไม่เกิน 50 คน

7. สถานบริการเพื่อสุขภาพ เช่น สปา หรือ นวดแผนไทย ยกเว้นอาบอบนวด โดยอนุญาตให้นวดตัวและใบหน้าได่้ แต่ต้องจำกัดระยะการให้บริการ และต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร

Advertisment

8. สวนสาธารณะ ลานกิจกรรม ลานกีฬากลางแจ้ง ได้อนุโลมให้ออกกำลังกายเป็นกลุ่มได้ แต่ไม่เกิน 50 คน และต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตรขึ้นไป โดยผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อน-
หลังออกกำลังกาย

9. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก มีการจำกัดผู้ใช้บริการ ห้ามเกิน 2 ชั่วโมง ยกเว้นเครื่องเล่นที่มีผิวสัมผัสมาก เช่น บ้านบอล บ้านลม เพราะเป็นสถานที่ที่ทำความสะอาดได้ยาก

10. สนามกีฬา หรือ สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนทุกประเภทกีฬา สามารถจัดการแข่งขันได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนาม แต่ใช้วิธีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ได้ ยกเว้น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน

11. ตู้เกม ตู้หยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายสามารถดำเนินการได้