ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกเลิกล้มละลาย คนนามสกุลดัง “เทวกุล ณ อยุธยา”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องยกเลิกการล้มละลายคดี หมายเลขแดงที่1552/2547 กองบังคับคดีล้มละลาย2 ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคําพิพากษาให้บริษัทวิลจํากัดจําเลยที่1 และนางเวนิกา เทวกุล ณ อยุธยาหรือนางเวนิกา วิล จําเลยที่ 2 ล้มละลายเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 นั้นจําเลยที่ 1 เลขทะเบียนนิติบุคคล อาชีพไม่ปรากฏมี สํานักงานตั้งอยู่ ซอยอรรคพัฒน์ ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร จําเลยที่2 เกิดเมื่อวันที่15 พฤษภาคม2502 อาชีพไม่ปรากฏ มีภูมิลําเนาอยู่ แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

บัดนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการล้มละลายของบริษัทวิลจํากัดจําเลยที่1 และนางเวนิกา เทวกุลณอยุธยา หรือนางเวนิกา วิล จําเลยที่2 ตามมาตรา135 (4) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักรา2483 ตั้งแต่วันที่10 ตุลาคม2562 ประกาศ ณ วันที่15 พฤษภาคมพ.ศ. 2563 อริศรา ช่อพยอม เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์ 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ