ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ 3 ราย

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงนามโดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ จำนวน 3 ราย เนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตามมาตรา 80 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. 2555 ประกอบกับมาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ชวน หลีกภัย
ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ