ศบค. : ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ (28 ก.ย.)พุ่ง 22 ราย ทหารกลับจากซูดานใต้ 16 ราย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.

ศบค.แถลงผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ (28 ก.ย.) พุ่งพรวด 22 ราย เป็นทหารไทยกลับจากประเทศซูดานใต้ถึง 16 ราย  เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.พระมงกุฎเกล้า กทม. ที่เหลือมาจากปากีสถาน 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย และจากอินเดีย 4 ราย พร้อมขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงตัวเลขสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยว่า วันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 22 ราย ในจำนวนนี้เป็นทหารไทยกลับจากซูดานใต้ 16 ราย(ตามตาราง) ซึ่งไปปฎิบัติภารกิจทางทหาร เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เข้าพักใน State Quarantine ที่จ.ชลบุรี ผลตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 พบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ และต่อมาได้เข้ารับการรักษาตัวที่รพ.พระมงกุฎเกล้า ในกทม.

นอกจากนั้นเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 4 ราย โดยมาจากปากีสถาน 1 ราย ฟิลิปปินส์  1 ราย และอินเดีย 4 ราย

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมวันนี้รวม 3,545 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 607 ราย หายกลับบ้านรวม 3,369 ราย ยังรักษาใน รพ. 117 ราย เสียชีวิตรวม 59 ราย

ผู้ป่วยโควิดรายใหม่

-ปากีสถาน 1 ราย นักเรียนชายไทย อายุ 13 ปี ในเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้ติดเชื้อก่อนหน้า 2 ราย พบเชื้อในการตรวจครั้งที่ 2

-ซูดานใต้ 16 ราย เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 27-54 ปี อาชีพรับราชการทหาร ไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร ถึงประเทศไทย 22 ก.ย. โดยเครื่องเช่าเหมาลำ พบเชื้อวันที่ 26 ก.ย.

-ฟิลิปปินส์ 1 ราย ชายไทยอายุ 24 ปี อาชีพีรับราชการทหาร ไปศึกษาวิชาทหาร เดินทางถึงไทย 23 ก.ย. พบเชื้อวันที่ 26 ก.ย.

-อินเดีย 4 ราย โดย 3 รายแรกเป็นมารดาและบุตร สัญชาติอินเดีย อายุ 35 ปี 7 ปี และ สัญชาติอินเดียอายุ 38 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 23 ก.ย. พบเชื้อวันที่ 26 ก.ย. อีกรายเป็นชายอินเดีย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เดินทางถึงไทยวันที่ 25 ก.ย.

คุมเข้มชายแดน หลัง “เมียนมา” ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งหลักหมื่นราย

โฆษก ศบค. ยังกล่าวถึงกรณีประเทศเมียนมามีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถึงจำนวนหลักหมื่นรายว่าจจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งปกติประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั้นร่วมมือกันในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออื่น ๆ อยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ พูดคุยหารือเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการหาทางช่วยเหลือประเทศเมียนมาที่เป็นต้นทางการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเมียนมา 10 จังหวัด ก็ได้มีการตรวจคัดกรองโรคอย่างเข้มงวด เพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯต่ออีก 1 เดือน

นายแพทย์ทวีศิลป์ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ศบค. ยังได้ขยายการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่จะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย.2563 นี้ ออกไปอีก 1 เดือนในทุกพื้นที่ของประเทศ  เป็นการขยายครั้งที่ 6 หรือ ตลอดเดือนต.ค.2563 ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินมาตรการตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ของประเทศ

นอกจากนี้ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ได้รายงานความคืบหน้าการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าภายในราชอาณาจักร โดยอาศัย อำนาจตามข้อ 3 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 (ฉบับที่ 13)

1. การอนุญาตให้นักกีฬาต่างชาติเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ
2. แนวทางการปฏิบัติในการกักตัวนักบินและลูกเรือบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) ใน Repatriation Flight
3. การอนุญาตให้ผู้ที่ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non- Immigrant) ประเภทต่าง ๆ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
4. การกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสาหรับกลุ่ม long stay ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563
5. การอนุญาตให้ผู้ถือบัตร APEC Card เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
6. การอนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะสั้น และระยะยาวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาอย่างรอบครอบ และแบ่งแยกเป็นประเภทตามข้อจำกัด โดยต้องมีการออกกำหนดมาตรการเพื่อควบคุม คัดกรอง ติดตาม และตรวจสอบ อย่างเหมาะสม

ผู้ติดเชื้อโควิด-28ก.ย.

สรุปสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น.
-ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย
-ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,545 ราย
-หายป่วยแล้ว 3,369 ราย
-เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  เวลา 11.30 น.
-วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
-ยอดผู้ติดเชื้อรวม 33,304,666 ราย
-อาการรุนแรง 65,129 ราย
-รักษาหายแล้ว 24,634,298 ราย
-เสียชีวิต 1,002,389 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 7,321,343 ราย
2. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 6,073,348 ราย
3. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 4,732,309 ราย
4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 1,151,438 ราย
5. โคลอมเบีย 🇨🇴 จำนวน 813,056 ราย
ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 138 จำนวน 3,545 ราย

ผู้ติดเชื้อโควิด-28ก.ย.

ผู้ติดเชื้อดควิดทั่วโลก-28ก.ย.63

ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ