“ศานิตย์” เผยดันนิยาม “สิ่งเทียมระเบิด” ลงในร่างพ.ร.บ.ปืน “เคยถูกตีตก แต่สุดท้ายก็ชนะ”

เมื่อวันที่13ตุลาคม พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (อดีตผบช.น.) คณะกรรมาธิการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ส่งข้อความทางไลน์ อีกครั้ง ระบุว่า “การเพิ่มนิยามคำว่า”สิ่งเทียมลูกระเบิด” และกรณีที่นำไปใช้กระทำผิดอาญา ยากมาก เพราะในร่างเดิมที่รัฐบาลส่งมาให้สภาตั้ง กมธ. พิจารณาไม่มีเรื่องนี้ พอดีตนเป็นกมธ. จึงเสนอในที่ประชุม กมธ. แต่ที่ประชุม กมธ. ส่วนใหญ่ ไม่อยากให้แก้เ พราะเป็นการแก้ไขหลักการเดิม เป็นเรื่องยุ่งยากใช้เวลามากและจะต้องดำเนินการดังนี้1.กมธ.ต้องมานั่งร่างเพิ่มเติมใหม่และต้องแก้ไขร่างเดิมให้สอดคล้องกับร่างใหม่รายมาตรา ที่ประชุมจึงไม่อยากทำ 2.ต้องเอาร่างใหม่ไปให้วิป สนช. พิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงส่งคืนรัฐบาล เพื่อขออนุมัติแก้ไขหลักการ 3.ถ้าวิป สนช.ไม่เห็นชอบหรือเห็นชอบส่งคืนให้รัฐบาล และรัฐบาลไม่เห็นชอบก็แก้ไขไม่ได้

“พี่พยายามชี้แจงหลักการและเหตุผลจนที่ประชุม กมธ. ยอมให้แก้ส่งไปให้วิป สนช. พิจารณา ยกแรกวิป สนช. ไม่ผ่านส่งคืนมาให้ปรับแก้กมธ.จึงช่วยกันปรับแก้จนวิปสนช.เห็นชอบส่งให้รัฐบาลอนุมัติให้แก้ไขหลักการได้ กมธ. จึงช่วยกันร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาวุธปืนฯใหม่ บรรจุ”สิ่งเทียมลูกระเบิด”เข้าไปและเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดดังกล่าว ต้องขอขอบคุณรัฐบาล พล.อ.อู๊ด เบื้องบน ประธานกมธ.และ กมธ.ทุกท่าน สนช. และผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ทำให้กฎหมายนี้ผ่านสภาไปด้วยดี หวังว่ากฎหมายฉบับนี้คงจะเกิดประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี”ข้อความทางไลน์ระบุ

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์