ผู้บริหารจีแอล ปฏิเสธข้อกล่าวหาก.ล.ต. บอร์ดเรียกประชุมเลือกปธ.ใหม่

จากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ผู้บริหารบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) หรือจีแอล ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)กรณีทุจริตเบียดบังทรัพย์สินของบริษัทฯ และทำบัญชีไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดีนั้น

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) หรือจีแอล กล่าวชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาของสำนักงาน ก.ล.ต. อาจจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยฝ่ายบริหารของจีแอลยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ในงบดุลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังคงมีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ และการขยายธุรกิจของบริษัทต่อเนื่องต่อไป ถึงแม้ว่าขณะนี้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายมิทซึจิ โคโนชิตะ ต้องพ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทฯ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ อดีตประธานกรรมการแะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด(มหาชน ) กล่าวว่า เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและยืนยันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย เพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่างๆ และยืนยันความถูกต้องของการจัดทำงบการเงิน โดยปัจจุบันคณะผู้บริหารของจีแอลอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อดำเนินการชี้แจงข้อกล่าวหา ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ (บอร์ด) ของจีแอล มีกำหนดการประชุมในวันพุธที่ 18 ตุลาคมนี้ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการคนใหม่มาทำหน้าที่ต่อไป

 

 


ที่มา มติชนออนไลน์