สธ.ขอบคุณ”ตูน บอดี้สแลม”วิ่งระดมทุนช่วยรพ. เสริมศักยภาพบริการมากขึ้น ย้ำรัฐจัดงบฯตามแผนการบริการ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรมวิ่งเพื่อระดมเงินบริจาคช่วยโรงพยาบาลของ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม โดยมีการเชื่อมโยงถึงปัญหาขาดงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาลใช้งบไม่เหมาะสม ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างของแนวทางประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผน พัฒนาและสนับสนุนดูแลโรงพยาบาล ซึ่งประเทศไทยมีโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดมากกว่า 10,000 แห่ง ที่สร้างจากภาษีของประชาชน และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณทุกปีในการจัดบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า 65 ล้านคน

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า โรงพยาบาลในสังกัด สธ.ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศล รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเติมเต็มระบบสุขภาพมาโดยตลอด และการจัดกิจกรรมของคุณตูนในครั้งนี้ได้มีการพบปะและหารือกันกับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งโรงพยาบาล 10 แห่งในสังกัด ซึ่ง สธ.ได้ขอบคุณชื่นชมและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ แต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐไม่ดูแลประชาชน เพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการทางการแพทย์ทุกปี โดยการการบริหารงบประมาณ เป็นไปตามแผนจัดบริการของกระทรวงฯ ซึ่งมีการพิจารณาเรียงลำดับตามความสำคัญ แน่นอนว่างบในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ความจำเป็นพื้นฐาน และกรณีเรื่องฉุกเฉินจะได้รับการจัดสรรงบก่อนเป็นกลุ่มแรกๆ ส่วนกลุ่มที่สองคือ การเพิ่มศักยภาพการให้บริการต่างๆ ซึ่งงบในส่วนการบริจาคจะมาเติมเต็มในส่วนนี้

“สธ.ได้แบ่งการบริหารจัดการเป็นเขตสุขภาพ หรือเรียกว่าเซอร์วิสแพลน ให้ทุกเขตมีบริการทางการแพทย์ที่เข้าถึงได้ ซึ่งการจัดสรรงบในส่วนการเติมศักยภาพก็ต้องค่อยๆ ไล่ไปในแต่ละเขตพื้นที่ ส่วนผู้ที่อยากเห็นรพ.มีศักยภาพเพิ่มขึ้น มีทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่ที่ประสงค์บริจาคก็จะช่วยการบริจาค ซึ่งมีทั้งบริจาคแบบระบุวัตถุประสงค์ว่า ต้องการให้งบฯเพื่อพัฒนาส่วนใด หรือการบริจาคไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ ซึ่งการบริจาคมีตลอด หลายรูปแบบ มีหลายวิธี หลายคนมีความตั้งใจ อยู่ที่เลือกบริจาคแบบไหน คุณตูนก็เลือกบริจาคอีกมุมหนึ่ง ซึ่งทางกระทรวงฯก็ต้องขอบคุณจากใจจริง” พญ.พรรณพิมล กล่าว

 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์