“เจ้าท่าตรัง” ชี้งบก่อสร้างท่าเรือปากเมงหลุดงบปี’61 เหตุกรมอุทยานฯส่งหนังสืออนุญาตใช้พื้นช้า ยันตั้งงบใหม่ปี’62

เจ้าท่าตรังโบ้ยงบก่อสร้างท่าเรือปากเมงหลุดงบปี 61 เหตุกรมอุทยานฯส่งหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่มาไม่ทัน ยันตั้งงบใหม่ปี 62 หึ่งงัดข้อ 2 กระทรวงต่างฝ่ายอยากทำเอง สำนักงบฯชี้ขาดเป็นอำนาจกรมเจ้าท่า สร้างเสร็จส่งมอบให้อุทยานฯ เผยหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่เดินทางช้าเป็นปริศนา?

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ห้องแถลงข่าว ศาลากลางจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการแถลงข่าวกรณีโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากเมง หมู่ที่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง วงเงิน 140 ล้านบาท ไม่ถูกบรรจุในพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งที่มีการสำรวจออกแบบ ตลอดจนจัดทำประชาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งท่าเรือปากเมงเดิมที่ใช้งานมากว่า 20 ปี ได้ชำรุดทรุดโทรมจนทำให้หลายฝ่ายไม่มั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากในช่วงเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการสำรวจศึกษาโครงการก่อสร้าง ได้ระบุสภาพปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ 1.ขนาดท่าเรือไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ 2.สะพานท่าเรือค่อนข้างแคบ 3.ไม่มีอาคารที่พักผู้โดยสาร 4.ความลึกร่องน้ำไม่เพียงพอ 5.ท่าเรือยังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย เช่น บันไดขึ้นลงเรือ หลักผูกเรือ และยางกันชนเรือ 6.โครงสร้างท่าเรือชำรุดทรุดโทรม 7.ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างโดยเฉพาะหน้าท่าและสะพานท่าเรือระบบน้ำประปา ระบบถ่ายน้ำมันเชื้อเพลง และระบบขนย้ายสินค้า 8.ไม่มีพื้นที่จอดเรือ และ 9.ความแออัดของการจราจรทางบกช่วงเทศกาล

นาวาโทสาธิต ชินวรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ชี้แจงว่า สำหรับการก่อสร้างท่าเรือปากเมงเป็นการศึกษาออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเบื้องต้นไม่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม(E.I.A.) โดยแต่เดิมเป็นการดำเนินการร่วมทั้งกรมเจ้าท่า และ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช งบประมาณ 140 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการไว้แบบคู่ขนาน แต่สุดท้ายเอกสารที่ทำให้ล่าช้าไป คือ ขาดเรื่องการส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ทำให้กรมเจ้าท่าไม่สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุงบประมาณได้ทันในปีงบประมาณ 2561 อย่างไรก็ตาม ก็จะมีการดำเนินการบรรจุให้ทันในปีงบประมาณ 2562 ต่อไป โดยจะใช้แบบแปลนเดิมที่มีการศึกษาออกแบบมาแล้ว

ด้านนายศิริพัฒกล่าวว่า เรื่องนี้ในตอนแรกทางกรมอุทยานฯจะดำเนินการก่อสร้างเอง แต่สำนักงบประมาณได้ทักท้วงโดยระบุว่าในแผนงานไม่ใช่ภารกิจของกรมอุทยานฯในการสร้างท่าเรือ ดังนั้นกรมเจ้าท่าเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยเมื่อแล้วเสร็จ จะส่งมอบให้กับกรมอุทยานฯ จึงทำให้ล่าช้าออกไป

รายงานข่าวจากคณะออกแบบสำรวจโครงการก่อสร้างออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมงแจ้ง ว่า สำหรับโครงการก่อสร้างออกแบบปรับปรุงท่าเรือปากเมง เป็นโครงการรับผิดชอบโดยกรมเจ้าท่า ก่อสร้างบนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยมีการสำรวจออกแบบ ผ่านการทำประชาคม จำนวน 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นโครงการเสนองบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 140 ล้านบาท ก่อสร้างโดยกรมเจ้าท่า เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับผิดชอบดูแล ทั้งการบริหารจัดการ การเก็บค่าธรรมเนียมอุทยาน และอื่นๆ การสำรวจออกแบบได้ดำเนินการเสนอก่อสร้างบนพื้นที่อ่าวปากเมง จุดบริเวณใกล้เคียงกับท่าเรือปากเมงเดิม หมู่ที่ 4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ อ.สิเกา เนื่องจากท่าเรือปากเมงเป็นท่าเทียบเรือท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นประตูเชื่อมโยงสู่เกาะและชายหาดต่างๆในท้องทะเลอันดามัน เพราะอยู่ใกล้ เดินทางง่าย ร่องน้ำสะดวก มีเกาะกำบังคลื่นลมตามธรรมชาติ โดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก ถือเป็นท่าเรือท่องเที่ยวหลักของ จ.ตรัง

 


ที่มา : มติชนออนไลน์