กรมชลฯเผยน้ำผ่านนครสวรรค์ 2,859 ลบ.ม./วินาที เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์งดการระบายต่อเนื่อง1สัปดาห์

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เมื่อเวลา 19.00 น. ของคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ปริมาณน้ำสูงสุดได้ไหลผ่านสถานี C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ไปแล้วในอัตรา 2,859 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงเช้าวันที่17 ตุลาคมนี้ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ 2,849 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.39 เมตร (ม.) เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยังคงงดการระบายน้ำต่อเนื่องมากว่า 1 สัปดาห์ เพื่อเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุด สำหรับสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึงอีกใน 1 เดือนข้างหน้า

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ส่วนเขื่อนเจ้าพระยา ยังควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนในเกณฑ์ไม่เกิน 2,600 ลบ.ม.ต่อวินาทีโดยวันที่ 17 ตุลาคม มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,598 ลบ.ม.ต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม ถึงเวลา 6.00 น. วันที่17 ตุลาคม บริเวณจ.สิงห์บุรี และอ่างทอง ระดับน้ำเริ่มทรงตัวลดลง 2 เซนติเมตร (ซม.) ส่วนที่จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำบริเวณบ้านป้อม ระดับน้ำเริ่มทรงตัวลดลง 2 ซม. ที่บริเวณบ้านบางหลวงโดด ระดับน้ำเริ่มทรงตัวลดลง 1 ซม. แต่ที่บริเวณอ.บางบาลเพิ่มขึ้น 3 ซม. แนวโน้มระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวลดลง เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือบริเวณจ.นครสวรรค์เริ่มลดลงแล้ว ประกอบกับกรมชลฯได้บริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ตอนล่าง โดยการทดระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ไหลมาจากจ.นครสวรรค์ เพื่อชะลอน้ำไว้ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับใช้ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกรับน้ำเข้าไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันรับน้ำเข้าไปรวมกันวันละ 583 ลบ.ม.ต่อวินาที และใช้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งรับน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งต่างๆรวม 12 ทุ่ง ช่วยบรรเทาและลดยอดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้มากกว่า 1,202 ล้านลบ.ม. ยังสามารถรับน้ำรวมกันได้อีกกว่า 310 ล้านลบ.ม.

นายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันทั้งสิ้น 57,442 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 81% ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด เป็นน้ำใช้การได้ 33,916 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 72%สามารถรองรับน้ำได้อีก 13,812 ล้านลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (ภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักฯ) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 19,342 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 78% ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ 12,646ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 70% สามารถรองรับปริมาณน้ำได้รวมกันอีกกว่า 5,531 ล้าน ลบ.ม.

 


ที่มา มติชนออนไลน์