ราชกิจจาฯออกประกาศมหาดไทย คืน “สัญชาติไทย” ให้แก่บุคคล 6 ราย

ราชกิจจานุเบกษา-

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย คืนสัญชาติไทยให้แก่บุคคลรวม 6 ราย หลังสมรสกับคนต่างด้าว เหตุต้องการคงไว้ ซี่ง”สัญชาติไทย”ของตน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทยบางส่วน

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเสียสัญชาติไทย ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ให้บุคคลสัญชาติไทย จำนวน 685 ราย ซึ่งสละสัญชาติไทยในกรณีสมรสกับคนคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508

แต่เนื่องจากมีผู้เสียสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ได้แสดงความจำนงไม่ประสงค์ที่จะสละสัญชาติไทย เพราะต้องการคงไว้ ซี่งสัญชาติไทยของตน  ได้แจ้งขอยกเลิกการสละสัญชาติไทยก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้สละสัญชาติไทย จำนวน 6 ราย

ดังนั้นอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้เพิกถอนรายการบางส่วนของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการเสียสัญชาติ ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และให้คืนสัญชาติไทยแก่บุคคลจำนวน 6 ราย (ตามรายชื่อในประกาศ)

 

ประกาศมหาดไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ