คืน 5 ธันวาคมนี้ ชมโดรนแปรอักษรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

เนื่องในงานคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 รัฐบาล โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับกลุ่มปตท.โดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ ปตท.สผ. จัดการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษร

การแสดงครั้งนี้ใช้โดรนจำนวน 650 ลำ เริ่มแสดงเวลา 19.30 น. ใช้ระยะเวลาในการบิน 5.20 นาที ซึ่งการแสดงครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือคนไทยโดยเยาวชนที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

การแสดงโดรนจะแปรเป็นรูปร่างต่างๆจำนวน 5 แบบ ไล่เรียงตามลำดับ ดังนี้

1. รูปแผนที่ประเทศไทยลายธงชาติไทย

Advertisement

2. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงโบกพระหัตถ์

3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรทรงเป่าแซกฯ

4. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรคู่กับในหลวงรัชกาลที่ 10

5. พลุไฟเฉลิมฉลอง