“อาคม” ปล่อยขบวนรถขนส่ง “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” อำนวยความสะดวกประชาชนของพระราชา

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2560 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาคมเปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม “คมนาคมทั่วไทย ทั้งใจถวายพ่อหลวง” เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย

ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการทำงานร่วมกัน ด้วยแนวคิด One Transport ระบบขนส่งทุกรูปแบบการเดินทางที่ต้องเชื่อมต่อกัน เพื่อความสะดวกสูงสุดของประชาชน พร้อมดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยเฉพาะหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดูแลการเดินทางบนท้องถนน ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน

เช่น การตรวจสอบดูแลผิวทาง ส่วนที่ชำรุดได้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การยกเว้นค่าผ่านทางสำหรับทางพิเศษต่างๆ การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ

และนอกจากนี้ ยังได้จัดชุดปฏิบัติการด้านการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในทุกเส้นทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่กรุงเทพฯ รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามจุดจอดรถ จุดเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อให้คำแนะนำการเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

รวมถึงอำนวยความสะดวกให้บริการรถ Shuttle Bus รับส่งฟรี โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย ภายใต้โครงการ “BUS THAI FOR KING” ร่วมนำรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถบัสเช่าเหมา 30) จำนวนกว่า 150 คัน ให้บริการรับ-ส่งฟรี ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560

โดยให้บริการจากจุดเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชน จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลที่กองอำนวยการร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (กอร.พระราชพิธีฯ) ได้จัดเตรียมไว้รอบกรุงเทพฯ และจากจุดจอดภายในกรมการขนส่งทางบกซึ่งจะส่งประชาชนที่สนามม้านางเลิ้ง เพื่อเข้าไปยังพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ โดยผู้ประกอบการขนส่งยังมีความยินดีและพร้อมจะเพิ่มจำนวนรถให้บริการตามความต้องการของประชาชน เพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวก

ด้าน นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในส่วนของกรมการขนส่งทางบก กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดดูแลการจัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง ตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารทุกคันตาม checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนเดินทาง ควบคู่กับการตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

โดยกรมการขนส่งทางบกได้เปิด “ศูนย์อำนวยการร่วมการเดินทางงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของกรมการขนส่งทางบก” โดยใช้ศูนย์ฯ GPS กรมการขนส่งทางบกเป็นที่ตั้ง ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางของหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกทั้งหมด

 

เพื่อติดตามการเดินรถโดยสารจากระบบ GPS Tracking จากทั่วประเทศ และอำนวยการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในกรมการขนส่งทางบกให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย


รวมถึงทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการขนส่งทางบก ผู้ประกอบการขนส่งที่มาร่วมให้บริการประชาชน และส่วนราชการทุกหน่วยที่ดูแลทุกโหมดการเดินทางเพื่อให้การเชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนเป็นไปได้อย่างสะดวก และมีทางเลือกในการเดินทางที่หลากหลายทุกประเภทการขนส่ง