“พยัคฆ์ไพร-ตร.ท่องเที่ยว” จับ 2 ทัวร์ซิปไลน์ รุกป่าแม่ริม-ที่โครงการหลวง ยังผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า ศปก.พป.ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีตรวจพบการบุกรุกที่ดินป่าไม้ประกอบธุรกิจโหนสลิงผจญภัย (Zipline) ท้องที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยสืบเนื่องจากที่นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบดำเนินคดีกับ กิจการซิปไลน์ที่ผิดกฎหมายในเขตป่าไม้ทั่วประเทศ โดยศปก.พป.ได้รับการประสานจาก พล.อ.อ. ถาวร มณีพฤกษ์ คณะทำงานพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้ประสานการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกับ พล.ต.ต. สุรเชษฐ์ หักพาล รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสอบม่อนแจ่มซิปไลน์ และฟลายอิ้งสควอเรียส ให้บริการกิจกรรมผจญภัยโรยตัวและโหนสลิง ซึ่งบุกรุกที่ดินป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ท้องที่ ม.4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายอรรถพล กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ คณะเจ้าหน้าจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทหาร รส.ที่3 กกล.รส.จว.ชม. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ม่อนแจ่มซิปไลน์ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พื้นที่บางส่วนบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ทั้งนี้อยู่ในเขตลุ่มน้ำชั้น 1 ด้วยและพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตโครงการหลวงหนองหอย คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507กรณีพบการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กรณีตรวจพบสิ่งก่อสร้างที่ไม่ปลอดภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสิ่งก่อสร้างที่ตรวจพบกีดขวางทางน้ำ ส่วนฟลายอิ้งสควอเรียส จากการตรวจสอบ พบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ในชั้นพนักงานอัยการ เตรียมดำเนินการรื้อถอนตามระเบียบ

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงาน ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ของ ศปก.พป. การบุกรุกที่ดินป่าไม้ของกลุ่มนายทุน และจากการร้องเรียนซึ่งพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจโหนสลิงผจญภัยในท้องที่จ.เชียงใหม่หลายรายที่บุกรุกเขตที่ดินป่าไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร รวมถึงการปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ และสิ่งก่อสร้างของกิจการดังกล่าวไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างตามระเบียบและกฎหมาย ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายและทำลายทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้ถึงที่สุด และที่ผ่านมากิจการการท่องเที่ยวประเภทนี้เคยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประสบอุบัติเหตุจนขั้นเสียชีวิตและมีเรื่องมีราวการร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของประเทศ

Advertisment

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กล่าวว่า ชุดพยัคฆ์ไพรและหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งรัดการตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินป่าไม้ เพื่อประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโหนสลิงผจญภัยทั่วประเทศ ที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีไปแล้วในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว ในจ.เขียงใหม่ ตรวจสอบพบจำนวน 12แห่งได้ดำเนินคดีไปแล้ว 7 ราย และดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว 3แห่ง สำหรับในรายของม่อนแจ่มซิปไลน์เป็นอีกอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาขยายผลตรวจสอบเอกสารการครอบครองที่ดินที่ ผู้ประกอบการนำมาแสดงจนได้ข้อสรุปแล้วว่า การยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติของม่อนแจ่มซิปไลน์นั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมาย คณะเจ้าหน้าที่จะดำเนินการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กล่าวอีกว่า ส่วนที่เหลือรายอื่นๆที่ทางผู้ประกอบการมีการนำเอาเอกสารสิทธิที่ดินมาแสดงทางชุดปฏิบัติการจะประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานของ กรมที่ดิน ตามคำสั่ง ศปก.พป. เพื่อร่วมดำเนินการต่อไปโดยขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ มายังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) เพื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อไป

 

Advertisment

 

ที่มา มติชนออนไลน์