เข้มปีใหม่ สาธารณสุข ออก 7 มาตรการ สิ่งไหนทำได้-ไม่ได้

countdown.
PHOTO : FREEPIK

สาธารณสุข ออกมาตรการเข้ม รับปีใหม่ 7 ข้อ สิ่งไหนสามารถทำได้ หรือไม่ได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ว่า เป้าหมายการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 คือ การลดโอกาสแพร่เชื้อในประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีการรวมคนจำนวนมาก

“ขอให้คนไทยงดเดินทางออกนอกจังหวัดโดยไม่จำเป็น พยายามอยู่บ้าน ฉลองปีใหม่กับครอบครัว ไม่ต้องนัดกันไปฉลองคนหมู่มาก แออัด หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่น ตะโกน เพราะการที่มีคนรวมกลุ่มมาก ๆ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อและติดเชื้อกระจายออกไปจำนวนมากได้ และยากต่อการควบคุม ขณะที่แรงงานต่างด้าวห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่โดยอยู่ที่พักหรือที่ทำงาน” ปลัด สธ. กล่าว

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโควิด-19 (ศปค.สธ.) มีมติเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดในช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้

1.สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สามารถควบคุมโรคได้ดีระดับหนึ่งด้วยมาตรการสาธารณสุข มาตรการด้านสังคม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนและประชาชน

2.ในช่วงปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ศปค.สธ.จึงให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ทำแผนเตรียมรับมือให้เหมาะสมกับสถานการณ์จังหวัดของตนเอง และสอดคล้องกับมาตรการ ศบค.กำหนด รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ

3.การจัดกิจกรรมสาธารณะช่วงปีใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้งด ส่วนในพื้นที่เฝ้าระวังให้ลดการจัดกิจกรรมมากที่สุด อยู่เฉพาะในครอบครัว หากจะจัดต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งคงมาตรการป้องกัน เน้นย้ำการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และสแกนไทยชนะ และลดความแออัดของผู้ร่วมกิจกรรมมาน้อยกว่า 1 ตารางเมตรต่อคน หากจัดมากกว่า 100 คน ต้องขออนุญาต

4.การจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่ เน้นการจัดแบบทางไกล หรือ ออนไลน์ เช่น สวดมนต์ข้ามปี5.แรงงานต่างด้าวให้อยู่ภายในพื้นที่จังหวัด ที่พักตนเอง หรือสถานที่ทำงาน และงดการไปมาหาสู่ ให้นายจ้างตรวจสอบดูแลลูกจ้างอย่างเข้มงวด

6.ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เคาะประตูบ้านให้ความรู้ประชาชนและตรวจสอบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาหรือไม่ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่

7.ประชาชนหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง เช่น สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน และอื่น ๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ