เช็กหลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์ รับวิถี New Normal อบรมได้ที่บ้าน

อาชีพ-ออนไลน์.
PHOTO : PIXABAY

กระทรวงแรงงาน เปิดฝึกอาชีพออนไลน์ ตอบรับวิถี New Normal อบรมได้ที่บ้าน เพิ่มทักษะแรงงานไทย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

วันที่ 4 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “ระลอกใหม่” ทำให้แรงงานไทยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโควิดตามไปด้วย

ล่าสุด ที่เว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝึมือแรงงาน (กพร.) จัดฝึกทักษะผ่านออนไลน์กว่า 20 หลักสูตร โดยสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่บ้าน ตอบรับวิถี New Normal

หลักสูตรที่เปิดอบรม

 • การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advanced
 • การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน
 • เทคนิกการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
 • การสร้างงานอาชีพด้วยระบบ E-Commerce
 • ออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop Illustrator
 • สร้างแอปพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์
 • การเขียนแบบก่อสร้าง 3D ด้วยโปรแกรม Sketch-up
 • การสร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Google Form
 • การประยุกต์ใข้งานโปรแกรม Solid Work
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาพม่าเบื้องต้นเพื่อการทำงาน
 • ไคเซ็น (KAIZEN) เพื่อการปรับปรุงงาน
 • เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว
 • การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power point 2010
 • การใช้ Google Application เพื่อธุรกิจ
 • การสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัล
 • การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2016
 • การสร้างอินโฟกราฟิกเบื้องต้น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th

ทั้งนี้ หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมเฉพาะที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องของขวัญอยู่ด้านหน้าชื่อหลักสูตร เมื่อลงทะเบียนแล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งกำหนดการและแนะนำวิธีการเข้ารับการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์