5 จังหวัด เข้มงวดโควิด ต้องมี “เอกสารรับรองการเดินทาง” ออกนอกพื้นที่

หมอชิต - เดินทาง

กรมการขนส่งทางบก ออกข้อปฏิบัติการขนส่ง “ผู้โดยสาร-สินค้า” ต้องมี “เอกสารรับรองการเดินทาง” ควบคุมโควิด-19

วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทาง สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โดยให้งดการเดินทางข้ามพื้นที่ แต่หากผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องมีเอกสารรับรองในการเดินทางเพื่อยืนยันแก่เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกประกาศ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดดังกล่าว

ข้อปฎิบัติ จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

  1. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง
  • คัดกรองผู้โดยสาร ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย
  • ตรวจเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
  • ตรวจการติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” กรณีไม่สามารถติดตั้งได้ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดกรมการขนส่งทางบก

2. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของประชาชน 

  • คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย
  • ออกเอกสารรับรรองการปฏิบัติหน้าที่ให้พนักงานขับรถ แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำจุดตรวจและจุดสกัด
  • ให้พนักงานขับรถติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”

สำหรับประเภทสินค้า ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุ/สินค้าอุตสาหกรรม ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก


กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ พื้นที่เฝ้าควบคุมสูงสุด (23 จังหวัด) พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง (49 จังหวัด) ขอความร่วมมือผู้โดยสารติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” หรือ กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ