เปิดหลักเกณฑ์ขอ ‘ป้ายทะเบียนพิเศษ’ ใช้ชื่อคนได้ ยื่นช่วงกลางปีนี้

กรมขนส่ง ทางบก ตั้งเป้าโกยปีละพันล้าน หลังจากเปิดประมูล  ช่วงกลางปีนี้ เคาะราคาเริ่มต้นขั้นต่ำป้ายละ 1 ล้านบาท

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวสดรายงาน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงการจัดทำป้ายทะเบียนพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ว่า หลังจาก คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ.แล้ว จะต้องส่งร่างต่อให้ กฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่าง คาดว่ากลางปี 2564 จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคำขอป้ายทะเบียนพิเศษ หรือ ป้ายทะเบียนชื่อคน ได้ ซึ่งขณะนี้ ขบ อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ

เบื้องต้นคาดว่าราคาประมูลป้ายทะเบียนพิเศษจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท โดยผู้ขอป้ายจะต้องยื่นคำขอมายังขบ. จากนั้นจะนำไปประกาศบนเวปไซต์หากไม่มีผู้สนใจเลขทะเบียนดังกล่าว ผู้เสนอคำขอจะได้รับสิทธิไปในราคาขั้นต่ำ แต่หากมีการเสนอขอใช้ชื่อซ้ำกันจะต้องมีการประมูลแข่งขันกัน ใครที่ให้ราคาสูงกว่าก็จะได้รับป้ายดังกล่าวไป ซึ่งวิธีการประมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ประมูลผ่านเว็บไซต์ 2.การประมูลด้วยวาจาผ่านห้องประมูล

“คาดว่าการทะเบียนพิเศษจะทำให้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ1พันล้านบาท/ปี ซึ่งปัจจุบัน กปถ.มีเงินอยู่ในกองทุนประมาณ 2-3 พันล้านบาท”

อย่างไรก็ตาม สำหรับลักษณะและลวดลายของป้ายทะเบียนพิเศษนั้น จะมีการกำหนดในหลักเกณฑ์อีกครั้ง ว่าจะเป็นป้ายปกติหรือป้ายที่ได้จาการประมูลเลขสวยในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอต้องการป้ายทะเบียนที่มีลวดลายที่ออกแบบมาเองก็สามารถทำได้ ซึ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับประมูลเลขทะเบียนในปัจจุบันของ ขบ. มีการเปิดโอกาสให้มีการยื่นขอออกแบบลวดลายทะเบียนเองได้อยู่แล้ว แต่มีเกณฑ์กำหนดว่าจะต้องมีราคาประมูลขั้นต่ำที่ 25ล้านบาท และต้องนำแบบเสนอให้ ขบ.ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติก่อน เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายและศีลธรรมอันดี