กรมราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลด 5 ข้าราชการ พบรับส่วยจากนักโทษ

กรมราชทัณฑ์2

กรมราชทัณฑ์ มีมติไล่ออก-ปลอออก ข้าราชการ 5 ราย หลังพบ ซุกยาเส้นเข้าคุก-รับส่วยนักโทษ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เมื่อวานนี้ (8 ก.พ.) มีมติลงโทษข้าราชการกระทำผิดวินัย จำนวน 5 ราย

มติดังกล่าว มีความเห็นไล่ออกจากข้าราชการ จำนวน 2 ราย จากพฤติการณ์ ดังต่อไปนี้

  1. ทุจริตเบียดบังเงินค่าจำหน่ายสินค้าในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ 1 ราย
  2. เรียกรับเงินจากผู้ต้องขังเพื่อช่วยเหลือให้ออกทำงานสาธารณะ และไม่กำกับดูแล ปล่อยให้ผู้ต้องขังครอบครองและใช้โทรศัพท์มือถือ 1 ราย

ส่วนข้าราชการอีก 3 ราย ได้ปลดออกจากราชการ เนื่องด้วยพฤติการณ์ซุกซ่อนยาเส้นในขากางเกงและรองเท้าหุ้มข้อเพื่อนำเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ 1 ราย และไม่อยู่ควบคุมผู้ต้องขังป่วยที่โรงพยาบาลเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังหลบหนีโดยไม่สามารถติดตามตัวกลับมาได้ 2 ราย

ทั้งนี้ พฤติการณ์ข้างต้น ถือเป็นพฤติการณ์ที่ฝ่าฝืนและขัดต่อกฎ ระเบียบ และวินัยที่ข้าราชการกรมราชทัณฑ์พึงปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“ที่ผ่านมาข้าราชการกรมราชทัณฑ์ก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมาภายใต้กรอบข้อบังคับต่าง ๆ แต่อาจมีข้าราชการเพียงส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษ เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสังคมต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว