การไฟฟ้า รับสมัครงาน 1,000 อัตรา รับเฉพาะผู้จบปี 2562-2563

กฟผ.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เปิดรับสมัครงาน ผ่านโครงการจากรัฐบาล กว่า 1,000 อัตรา รับเฉพาะผู้จบปีการศึกษา 2562-2563 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เฟซบุ๊กเพจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ประกาศรับสมัครงานในโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ของรัฐบาล ครั้งที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2562-2563 จำนวน 1,052 อัตรา

โครงการดังกล่าว เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/newjobber โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2562 – 2563 เท่านั้น
 • ผู้สมัคร บิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่ที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • ระยะเวลาการจ้างงาน คือ 12 เดือน ตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจ้าง จนถึงระยะเวลาสิ้นสุด
 • เปิดรับสมัคร รอบพื้นที่ 9 เขื่อน และ 3 โรงไฟฟ้า ได้แก่
 1. เขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 90 อัตรา
 2. เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 132 อัตรา
 3. เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี จำนวน 120 อัตรา
 4. เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี จำนวน 66 อัตรา
 5. เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จำนวน 92 อัตรา
 6. เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จำนวน 168 อัตรา
 7. เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวน 70 อัตรา
 8. เขื่อนบางลาง จ.ยะลา จำนวน 24 อัตรา
 9. เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 110 อัตรา
 10. โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา จำนวน 106 อัตรา
 11. โรงไฟฟ้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 24 อัตรา
 12. โรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จำนวน 50 อัตรา

สำหรับลักษณะการปฎิบัติงาน จะเป็นการร่วมทำงานเก็บข้อมูลชุมชน สำหรับนำไปเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการวางแผน การดำเนินงานส่งเสริมกิจการชุมชนได้ตรงตามความต้องการและศักยภาพของชุมชนมากที่สุด อันมีส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่ กฟผ. ประเดิมเปิดรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี จำนวน 134 อัตรา ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ภายใต้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้เริ่มงานแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา

กฟผ. เปิดรับสมัครงานตามโครงการรัฐบาล