มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตั้ง “ดร.วิรไท” พัฒนาองค์กรสู่ปีที่ 50

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เปลี่ยนใหญ่ เปลี่ยนใหม่ ตั้ง “วิรไท” พัฒนารับอนาคต 50 ปี

วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการคณมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2564 ณ วังสระปทุม

ในการนี้ ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล จากประธานกรรมการ เป็นประธานคณะที่ปรึกษามูลนิธิฯท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ จากเลขาธิการ และประธานกรรมการบริหาร เป็น ประธานคณะกรรมการ

ดร.วิรไท สันติประภพ จากกรรมการ เป็นเลขาธิการ และประธานกรรมการบริหาร

ม.ร.ว.ดิศนัดดา กล่าวว่า “การที่ ดร.วิรไท เข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่มีความสามารถ เพื่อนำมูลนิธิไปเพิ่มพูนประโยชน์แก่ประชาชน หลังจากที่มูลนิธิดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2515 และจะครบรอบ 50 ปี ใน พ.ศ.2565 นี้”

 

 


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ