ลุ้นโยกย้ายนายพลกว่า 100 ตำแหน่ง จับตาพื้นที่ฉาว บ่อน-แรงงานเถื่อน

ตร.สั่งทำบัญชี เตรียมแต่งตั้ง “นายพลแก้มลิง” วาระ เม.ษ. จับตาโยกย้ายตำรวจมีปัญหาบ่อน แรงงานเถื่อน ออกนอกพื้นที่

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ มติชน รายงาน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบช.สกพ.ได้มีบันทึกข้อความ ส่วนราชการ สกพ. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2464 เรื่อง การพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น

ใจความว่าด้วย ตร. จะดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระเดือนเมษายน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 30 เมษายน 2564 ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พศ.2561 ข้อ 7(2)

เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้ราชการตำรวจดังกล่วเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตร. จึงได้สั่งการให้หน่วยและหน่วยงานพิจารณาสรรหาข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง รอง ผบช. หรือตำแหน่งเทีบเท่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎ ก.ตร.ฯ โดยให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามรูปแบบที่กำหนด แล้วส่งไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ภายใน 19 กุมภาพันธ์

ทั้งนี้การแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เป็นการแต่งตั้งในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ยศ พล.ต.อ. ที่ต้องแต่งตั้งจาก ผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือ สิ้นปีงบประมาณ 2564 “ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี

Advertisment

จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2564 หรือสิ้นเดือนกันยายน 2563 และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต.เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจากรองผู้บังคับการที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2564 เช่นกัน แต่กฎ ก.ตร.ให้อำนาจ ผบ.ตร.หากในวาระแต่งตั้งเดือนเมษายนมีตำแหน่งเหลือ ยังไม่ครบกรอบจำนวนตำแหน่งกลุ่มนี้ สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมขึ้นดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ได้ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของตำแหน่งว่าง

โดยวาระเมษายน 2564 จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ยศ พล.ต.อ.) จำนวน 10 ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.(ยศ พล.ต.ท.) 20 ตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. (ยศ พล.ต.ต.) 30 ตำแหน่ง

สำหรับลำดับอาวุโสระดับผู้ช่วย ผบ.ตร. 3 ลำดับแรก คือ 1.พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ เกษียณอายุราชการ ปี 2567 2. พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ เกษียณอายุราชการ ปี 2564 และ 3. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ เกษียณอายุราชการ ปี 2564

รอง ผบช. อาวุโส 3 ลำดับแรก ได้แก่ 1. พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.สยศ.ตร. เกษียณอายุราชการ ปี 2564 2. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย รอง ผบช.ภ.1 เกษียณอายุราชการ ปี 2565 และ 3. พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส. เกษียณอายุราชการ ปี 2568

Advertisment

รอง ผบก. อาวุโส 3 อันดับแรก ได้แก่ 1. พ.ต.อ.ตรีวิทย์ ศรีประภา รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร เกษียณราชการ ปี 2567 2. พ.ต.อ.ชูศักดิ์ พนัสอัมพร รอง ผบก.อก.สตม. เกษียณอายุราชการ ปี 2565 และ 3. พ.ต.อ.รังสิต โลไทยสงค์ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เกษียณราชการ ปี 2564

รายงานข่าวเพิ่มเติมอีกว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. อาจจะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ให้แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในระดับผู้บัญชาการ(ผบช.) ผู้บังคับการ(ผบก.) ในพื้นที่มีปัญหาบกพร่องในเรื่องต่างๆ เช่นพื้นที่มีบ่อนการพนัน การลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมาย พื้นที่ปล่อยให้มีการระบาดโรคโควิด-19 รวมถึงพื้นที่ ที่ไม่สนองนโยบายตามที่ ตร. สั่งการ

พร้อมทั้งกรณีที่ฝ่ายสมาชิกสภาราษฏร ฝ่ายค้าน นำมาอภิปราย รวมถึงโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ ถูกจเรตำรวจแห่งชาติเสนอให้พิจารณา ความผิดต่างที่เกิดขึ้นแล้วตรวจสอบว่าผิด วินัยต่างๆ รวมๆประมาณอีก 70 นาย ซึ่งคาดการณ์ว่า ในการแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้ จะมีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และโยกสลับในตำแหน่งระนาบเดียวกัน รวมแล้วประมาณ 100 กว่าตำแหน่ง