วัคซีนโควิด ฉีดแล้วมีผลข้างเคียงรุนแรงระดับไหน อ่านเลย!

วัคซีนโควิด
REUTERS/Pedro Nunes

หลังจากประเทศไทยได้เริ่มกระจายการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ 13 จังหวัด ที่แบ่งตามระดับพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กลุ่มผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนกลุ่มแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคคลด่านหน้าในการรักษาผู้ปวยติดเชื้อ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยหลังได้รับการฉีดวัคซีนทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้รายงานตัวเลข รวมถึงอาการข้างเคียงของผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วบางส่วน

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ถึงอาการข้างเคียงหลังได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยแบ่งเป็นชนิดไม่รุนแรงถึงชนิดรุนแรง มาให้ ดังนี้

ชนิดไม่รุนแรง

 • ไม่ไข้ต่ำ และปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดบริเวณที่ฉีด

ชนิดรุนแรง

 • ไข้สูง
 • แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • มีจุดเลือดออกจำนวนมาก
 • ผื่นขึ้นทั้งตัว
 • อาเจียนมากกว่า 5 ครั้ง
 • ชัก หรือ หมดสติ

ผู้ได้รับวัคซีน แล้วมีอาการดังกล่าวข้างต้น ควรรีบแจ้งแพทย์ทันที หรือโทรสายด่วน ที่เบอร์ 1669