โรงเรียนในมหาชัย พบครอบครัวนักเรียนติดโควิด สั่งปิด-เร่งฉีดฆ่าเชื้อ

โควิด

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) พบครอบครัวนักเรียนติดโควิด สั่งปิด-ฆ่าเชื้อ วันที่ 11-12 มีนาคม 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ประกาศปิดสถานศึกษา วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ หลังพบคนในครอบครัวของนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อดังกล่าว เป็นผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2/1 ระดับชั้นประถมศึกษา 1/3, 5/2 และ 5/3 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติพี่น้องจากครอบครัวเดียวกัน

ทั้งนี้ ทางกองสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรสาครจะเข้าดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อต่อไป

สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) อยู่ที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร