“บิ๊กบี้” กำชับ ขรก.ร่วมมือกันทุกหน่วยบรรเทาเดือดร้อนน้ำท่วม พร้อมสำรวจความต้องการด้านอาชีพ

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนอุบลรัตน์ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบใน 23 จังหวัด พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมในครั้งนี้ โดยได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เบื้องต้นเข้าไปแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อน พร้อมสำรวจความต้องการด้านอาชีพของผู้ประสบภัย เพื่อฝึกอาชีพให้ได้มีงานทำ มีรายได้ในช่วงประสบภัยเพื่อบรรเทาภาระการครองชีพ นอกจากนี้ ยังเปิดศูนย์พักพิงที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมให้แก่พี่น้องประชาชน โดยจะจัดที่พัก อาหาร และน้ำดื่มไว้ให้บริการฟรี ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพื้นที่ภาคกลาง เช่น อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ก็ได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะมีมวลน้ำไหลผ่านทั้งเขตภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงช่วงฤดูมรสุมทางภาคใต้ ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมช่วยเหลืออย่างแข็งขันและทันท่วงที

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า พล.อ.ศิริชัย ยังได้กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ประสานการทำงานร่วมกันกับอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ในลักษณะประชารัฐ เพื่อออกเยี่ยมเยียนและแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่แรงงานนอกระบบและประชาชนที่ได้รับผลกระทบส่วนในระยะยาวกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ อาสาสมัครแรงงาน และประชาชนในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและช่วยกันจัดทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้หากผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน และพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ สามารถติดต่อได้ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ที่พร้อมให้บริการช่วยเหลือและประสานส่งต่อแบบครบวงจร ได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1546 และสายด่วนสำนักงานประกันสังคม 1506