กลุ่มเสี่ยง “คลัสเตอร์บางแค” กทม. เริ่มฉีดวัคซีนโควิด แล้ววันนี้ (17 มี.ค.)

วัคซีน-บางแค

กทม. อนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉินในทุกกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์บางแค เริ่มฉีดวันนี้ (17 มี.ค.) จัดไว้ 6,000 โดส รับมือ พร้อมขอความร่วมมือกลุ่มเสี่ยงกักตัว 14 วัน

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่ากทม. เปิดเผยว่า กลุ่มคลัสเตอร์บางแคว่า วันนี้ (17 มี.ค.) กทม. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่บางแค ตั้งแต่เมื่อเวลา 09.00 น.

สำหรับวันนี้ มีการตั้งเป้าฉีดให้ประชาชนจำนวน 500 – 600 คน และอาจเพิ่มจำนวนในวันต่อไป ซึ่งเตรียมวัคซีนไว้รองรับประมาณ 6,000 โดส และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน เช่น กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียว จัดให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด

ชี้ต้องไม่มีไข้ ร่างกายปกติ

การตรวจคัดกรองผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายปกติ ไม่มีไข้สูง ความดันโลหิตไม่สูง และไม่มีอาการเกี่ยวระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ติดเชื้อแล้วมาฉีดวัคซีนน่าจะน้อยมาก และน่าจะควบคุมการระบาดที่บางแคได้

ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงและต่ำ จากกรณีการแพร่ระบาดเชื้อโควิดที่ตลาดบางแค ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกพื้นที่ เมื่อพ้นกำหนดการกักตัวและไม่มีอาการป่วย กทม.จะเชิญมารับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่จัดบริการ

ทั้งนี้ กทม.ได้อนุมัติใช้วัคซีนฉุกเฉินในกลุ่มคลัสเตอร์บางแค และภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ จะได้รับวัคซีนซิโนแวก จำนวน 240,000 โดส เพิ่มเติม โดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดใน กทม.