ผู้ว่าฯภูเก็ตบูรณาการทุกหน่วยเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 12-13 พฤศจิกายนนี้

เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ 31 ตุลาคม 2560 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560

“ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานให้มีความเรียบร้อยสมพระเกียรติ โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาดตลอดเส้นทางการเสด็จ การปรับผิวจราจรให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตามบ้านเรือน และส่วนราชการให้มีความเหมาะสม สมเกียรติ

และจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรม Big cleaning ถนนสาย 402 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อช่วยกันทำความสะอาดถนนสาย 402 สะอาดเรียบร้อยเหมาะสมสวยงามพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2560 และเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตด้วย” นายนรภัทรกล่าว