ก.แรงงานจับมือ 8 ธนาคาร ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่าน e-Payment

กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมการให้บริการภาครัฐ ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เผย นายจ้างสามารถชำระเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่าน 8 ธนาคาร และผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม พร้อมให้บริการวันที่ 1 พ.ย.60 ได้ทันที

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) และระบบ NSW การให้บริการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ผ่านตู้บุญเติม ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน วันนี้ (๑ พ.ย. ๖๐) โดยกล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม และธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและผู้ให้บริการตู้บุญเติม เป็นการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ตามแนวทางประชารัฐ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทย เข้าสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจรแทนการใช้เงินสดหรือเช็ค เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้พัฒนารูปแบบการส่งข้อมูลการชำระเงินสมทบและการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) แทนการยื่นแบบแสดงรายการที่เป็นเอกสารและลดการใช้เงินสดหรือเช็ค ซึ่งจะทำให้นายจ้างได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และได้พัฒนารูปแบบวิธีการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบของนายจ้างที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างชำระเงินสมทบเพิ่มมากขึ้น ผ่าน ๗ ธนาคาร ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพมหานคร ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการช่องทางการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Windows (NSW)

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยร่วมกับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ตามตำบล หมู่บ้านที่ไม่มีสาขาธนาคาร และหน่วยบริการที่ให้บริการตั้งอยู่ กว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506