เริ่มวันนี้! ตรวจโควิดฟรี สำหรับผู้ประกันตน ม. 33-39-40

ตรวจโควิด

กระทรวงแรงงานเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33, 39 และ 40 “เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยง” รับการตรวจหาเชื้อโควิดได้แล้ว วันนี้ (17 เม.ย.) 

วันที่ 16 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงาน เริ่มเปิดให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในระบบประกันสังคม ที่ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เข้ารับการตรวจได้แล้ว ที่ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไว้ และไม่มารับการตรวจตามนัด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ส่วนผู้ที่ได้รับการตรวจแล้ว สามารถกลับบ้านได้ทันที และรอรับผลการตรวจผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้ผู้ประกันตน ลงทะเบียนเพื่อรับการตรวจโควิด ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป

เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ได้ตรวจโควิดฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 ฟรี จะต้องเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่ สธ. หรือ สปสช. กำหนด ดังนี้

  • นิยามผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค สธ. จะต้องมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

อาการดังกล่าว จะต้องมีปัจจัยร่วมด้วย ดังต่อไปนี้ 

  1. ภายใน 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
  • สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19
  • ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
  • ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2. แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19

กรณีได้สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 หรือไปในสถานที่มีการระบาดมา โดยไม่มีอาการป่วย แต่สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 สามารถไปรับการตรวจคัดกรองได้ โดย สปสช.ได้ปรับแก้ประกาศให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งสามารถเบิกจ่ายกับ สปสช.ได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บจากผู้ป่วย

Advertisement