เปิดเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อโควิดกักตัวที่บ้าน รับมือกรณีติดเชื้อจำนวนมาก 

สธ.เปิดแนวทางกักตัวที่บ้าน
Image by Engin Akyurt from Pixabay

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ออกแนวทาง กักตัวผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน ทั้ง เกณฑ์การพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิดเพื่อการแยกตัว-การดำเนินการของโรงพยาบาล กรณีอนาคตมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก 

วันที่ 19 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มอบหมายให้กรมการแพทย์เตรียมจัดทำคู่มือแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้าน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในบ้านหรือห้องพักคนเดียว หากในอนาคตมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จนต้องเปลี่ยนแนวทางจากการรักษาในโรงพยาบาลมาเป็นการกักตัวที่บ้านแทน

มติชน รายงานว่า นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นจะต้องใช้มาตรการดังกล่าว ผู้ที่ติดเชื้อทุกรายจะต้องเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิเทล ที่ภาครัฐกำหนด

สำหรับแนวทางการพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เหมาะสมสำหรับการแยกตัวที่บ้าน (home isolation) (ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2564) ระบุว่า ผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ควรได้รับการจัดแยกเพื่อการดูแลรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการ ควรได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (hospitel) ตามความเหมาะสมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการควรแยกตัวจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า 14 วันเช่นเดียวกัน

โรงพยาบาลอาจพิจารณาให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใช้ที่พักอาศัยเป็นสถานที่แยกตัว อาทิ บ้านเดี่ยว หอพัก หรือคอนโดมิเนียม โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้ว การจัดเตรียมสถานที่เพื่อการแยกตัวอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำแนะนำการปฏิบัติการแยกตัวที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยโควิด-19  ที่ไม่ได้เข้ารักษาตัวแบบผู้ป่วยในของ รพ.ฉบับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2564 หากผู้ติดเชื้อไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ แนะนำให้แยกตัวต่อเนื่องจนครบ 1 เดือน

เกณฑ์การพิจารณาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อการแยกตัว

 1. เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
 2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 4. มีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
 5. ไม่มีภาวะอ้วน (ภาวะอ้วน หมายถึง ดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ม./ หรือ น้ำหนักตัว > 90 กก.)
 6. ไม่มีโรคร่วม ประกอบด้วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และ โรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
 7. ยินยอมแยกตัวในที่พักของตนเอง

การดำเนินการของโรงพยาบาล

 1. ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อแยกตัวในสถานที่พักของตนเอง
 2. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้าน ในระบบของ รพ.
 3. ควรถ่ายภาพรังสีทรวงอก หากพบความผิดปกติ แนะนำให้เข้ารับการรักษาที่ รพ.
 4. แนะนำการปฏิบัติตัว และจัดเตรียมปรอทวัดไข้ และ pulse oximeter ให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ
 5. ติดตาม ประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้าน ผ่านระบบสื่อสารต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ติดตามอาการ สอบถามอาการไข้ ค่า oxygen saturation วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นระยะเวลา 14 วัน
 6. จัดช่องทางติดต่อในกรณีผู้ติดเชื้อมีอาการเพิ่มขึ้น หรือภาวะฉุกเฉิน อาทิ มีไข้ลอย หอบเหนื่อย หายใจลำบาก
 7. จัดระบบรับ ส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ในกรณีผู้ติดเชื้อจำเป็นต้องย้ายเข้ารับการรักษาต่อใน รพ.
 8. ให้ความมั่นใจในมาตรฐานการดูแลรักษาของที่มแพทย์และพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมกรณีประชาชนตรวจพบเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ ขณะที่กักตัวรอที่บ้านควรปฏิบัติตัว ดังนี้

 1. หยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน
 2. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้อื่น เด็กและผู้สูงอายุ
 3. สังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้สูงเกิน 37.5 องศา ร่วมกับการไอหรือหอบ มีอาการรุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์หรือให้ติดต่อ 1422 1668 1669 1330
 4. จัดการขยะ ของใช้ส่วนตัว ที่มีสารคัดหลั่งของตัวท่าน แยกทิ้งเป็นของตัวเอง
 5. กินอาหารให้ถูกต้อง พักผ่อนให้เพียงพอ
 6. อย่าเครียด ทำกิจกรรมในห้องอย่างผ่อนคลาย

 

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ