มีผลทันที “หนังสือรับรอง” ฉีดวัคซีนโควิด ใช้เดินทางระหว่างประเทศ

นักท่องเที่ยว-โควิด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กรมควบคุมโรค “แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19” บังคับใช้ทันที

วันที่ 20 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (19 เม.ย.) ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมควบคุมโรค เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแบบของหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่องการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมควบคุมโรค” เรื่อง แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  3. หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จัดทำเป็นเอกสารซึ่งมีรายละเอียดตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว ต้องจัดทำโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น

สำหรับ “แบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นตามที่แนบท้าย ดังนี้

ราชกิจจา-นส รองรับฉีดวัคซีน-4


ราชกิจจา-นส รองรับฉีดวัคซีน-4

ราชกิจจา-นส รองรับฉีดวัคซีน-4

ราชกิจจา-นส รองรับฉีดวัคซีน-4

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ