กทม.ตรวจเชิงรุกโควิดชุมชน “เขตคลองเตย” ติดเชื้อแล้ว 50 ราย

คลองเตย

กทม. ตรวจเชิงรุกโควิดพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 925 ราย พบติดเชื้อ 50 ราย เร่งสอบสวนโรค ประเมินอาการส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

วันที่ 29 เมษายน 2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชกากรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการติดตามผลความก้าวหน้าการตรวจเชิงรุก Active case finding โดยรถพระราชทานตรวจเชื้อชีวนิรภัยเพื่อหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 และวิเคราะห์ผลโดยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน (Express analysis mobile unit) บริเวณพื้นที่วัดสะพาน และชุมชน 70 ไร่คลองเตย เขตคลองเตย

ในขณะนี้ชุมชน 70 ไร่คลองเตย เขตคลองเตย ได้ดำเนินการตรวจไปแล้ว 436 ราย พบผลติดเชื้อ Positive จำนวน 21 ราย และบริเวณวัดสะพานดำเนินการตรวจไปแล้ว 489 ราย พบผลติดเชื้อPositive จำนวน 29 ราย ซึ่งกทม.จะดำเนินการสอบสวนโรคพร้อมประเมินอาการผู้ป่วยเพื่อส่งเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป

ทั้งนี้กทม.ขอความร่วมมือประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากเคหสถานทุกครั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่กทม.ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท

นอกจากนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคและมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคจากบุคคลไปสู่บุคคล

เนื่องจากตอนนี้มีการกระจายของเชื้อเป็นวงกว้างทำให้ต้องป้องกันตนเองโดยใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่กับผู้อื่นและเน้นย้ำวิธีสวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธีโดยปิดหน้ากากอนามัยให้คลุมจมูกและปาก ทดสอบว่าด้านบนของหน้ากากอนามัยแนบกับแนวสันจมูกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ