เชียงใหม่พบซากโคมกว่าร้อยลูกในเขตสนามบิน! ชาวบ้านผวาทำไฟไหม้ ย้ำไม่ใช่ประเพณีล้านนา

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่ รายงานสรุปสถิติการเก็บโคมลอย/โคมไฟ จากงานลอยกระทงที่เข้ามาตกในเขตการบิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตั้งแต่ เวลา 18.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง เวลา 07.30 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน มีจำนวน 26 ลูก ซึ่งเป็นคืนวันที่ 2 ของการอนุญาตให้ปล่อยโคมในช่วงเวลา 19.00 น.- 01.00 น.

โดยยอดรวมทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 3-5 พฤศจิกายน พบซากโคมที่เก็บได้ทั้งสิ้นจำนวน 107 ลูก มากกว่าปีที่ผ่านมามาก อย่างไรก็ตาม มีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านในย่านชุมชนที่อยู่ในรัศมีการตกของโคมลอยว่า ต้องการให้เลิกกิจกรรมการปล่อยโคมลอย เพราะสร้างความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และความสูญเสียมากกว่าความสวยงามที่ฉาบฉวย ที่สำคัญไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดมาแต่อดีตของชาวล้านนาอีกด้วย

 

ที่มา มติชนออนไลน์