พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์สาย 141 ติดโควิด เปิดไทม์ไลน์ 29 เมย.-6 พค.64

ขสมก ประกาศพนักงานเก็บค่าโดยสาร รถเมล์แอร์สาย 141 ติดโควิด ย้อนไทม์ไลน์ 29 เมย.-6 พค.64

รายงานข่าวจากคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

ล่าสุด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 141 เพศหญิง อายุ 59 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ฯ ได้ส่งพนักงานไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลสนาม ท่าฉลอม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) 

โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2. พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส 

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 29 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 90043 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 13.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที


วันที่ 30 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 70113 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.50 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดชดเชย จากการทำงานในวันหยุด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 วันหยุดนักขัตฤกษ์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 หมายเลข 5 – 90008 ตั้งแต่เวลา 04.10 – 09.00 น. ต่อมาเวลา 10.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางกลับบ้านในเวลา 15.00 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานเดินทางมาที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เวลา 13.00 น. 

พนักงานได้เดินทาง มาถึงโรงพยาบาลสมุทรสาคร ต่อมาเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ฯ ได้ส่งพนักงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ท่าฉลอม

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 141 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 5 – 70113, 5 – 90008 และ 5 – 90043 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ