คนแห่จำนำหม้อก๋วยเตี๋ยว-ครก กทม.ลดดอกเบี้ยเหลือ 50 สตางค์/เดือน

โควิดรอบ 3 คนแห่ตึ๊งหม้อก๋วยเตี๋ยว-ครก “โรงรับจำนำ กทม.” ลดดอกเบี้ยเหลือ 2 สลึง/เดือน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ได้จัดสรรวงเงิน 1,500 ล้านบาท รองรับการจํานําในช่วงเปิดเทอม เนื่องจากประชาชน ผู้ปกครอง ต้องเตรียมเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน

โดยจัดโปรโมชั่นต้อนรับเปิดเทอมสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง คิดดอกเบี้ย 0.50 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 โดยให้วงเงินสูงสุด 100,000 บาท คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง ในช่วงเปิดเทอมได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนั้น ถ้ามีสินทรัพย์ก็สามารถนํามาจํานําได้ทันทีไม่ต้องเช็กเครดิตบูโร

ทั้งนี้ หากเป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมีเอกสารบัตรประจําตัวนักเรียน-นักศึกษาหรือใบรับรองจาก สถาบันการศึกษาและต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไปถึงเข้ามาใช้บริการด้วยตนเองได้ ส่วนผู้ปกครองที่ต้องการได้ดอกเบี้ยพิเศษจะต้องนําสูติบัตรหรือสําเนาใบเกิดของบุตรหลานมาแสดงกรณีที่เป็นพ่อ แม่ แต่ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ต้องนําเอกสาร เช่น สมุดจดบันทึกประจําตัวนักเรียน เพื่อแสดงฐานะการเป็นผู้ปกครองขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิดและทําให้ทรัพย์หลุดจํานําลดน้อยลง สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ได้ขยายเวลาตั๋วรับจํานําให้กับลูกหนี้ จากเดิมกําหนดเวลารับจํานํา 4 เดือน 30 วันต้องมาไถ่ถอนทรัพย์คืน หากไม่มาไถ่ถอนทรัพย์จะหลุดเป็นของโรงรับจํานํา

ล่าสุด สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร ขยายเวลาตั๋วรับจํานําเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนทรัพย์คืนหลังโควิด-19 คลี่คลาย โดยตั๋วรับจํานําตั้งแต่วันที่ 11-31 ก.ค.63 , วันที่ 1-31 ส.ค.63 , วันที่ 1-30 ก.ย. 63 , วันที่ 1-31 ต.ค. 63 , วันที่ 1-30 พ.ย. 63 และวันที่ 1-20 ธ.ค.63 ให้สามารถทําธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.64 จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครเพื่อขอใช้สิทธิ

นอกจากนี้ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ยังปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจรายย่อย และประชาชนทั่วไปให้มีทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคประชาชนให้มีสภาพคล่องในช่วงโควิด ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อเดือน (จํากัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 คน และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง) 2. เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1 บาทต่อเดือน 3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท ดอกเบี้ย 1.25 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.64 จนถึง ก.ย.64

ทั้งนี้ สถิติในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาการรับจำนำปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยช่วง ม.ค.- มี.ค. มีมูลค่า 1,370 ล้านบาท ซึ่งเฉพาะเดือน เม.ย. อยู่ที่ 426 ล้านบาท โดยแนวโน้มการนําทรัพย์มาจํานำอยู่ในทิศทางขาขึ้นหลังจากที่เกิดโควิดรอบ 3

สําหรับทรัพย์ที่มาจํานําสูงสุดส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ สัดส่วน 84% รองลงมา อัญมณี เพชร พลอย 10% ที่เหลือก็เป็นกรอบพระ นาค และทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือช่าง รวมทั้งมีทรัพย์จํานําประเภทหม้อก๋วยเตี๋ยว หม้ออะลูมิเนียม ถาดอะลูมิเนียม และครก อีกด้วย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ